آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

می‌خواهم بیشتر بدانم >> شرح وظایف >> واحد اداری و مالی و پشتیبانی

شرح وظایف واحد اداری و مالی و پشتیبانی

1

دعوت از خيرين محترم به منظور پشتيباني هاي مالي و معنوي

2

تدوين و تنظيم برنامه هاي اداري و مالي دفتر

3

ثبت و ضبط كليه امور اداري و مالي به بهترين روش جهت ارائه به هيئت اجرايي و موسسه و مراجع قانوني

4

ثبت اموال دفتر

5

برنامه ريزي و اجراي كلاسهاي آموزشي و سخنراني و پشتيباني هاي لازم اعم از تصويربرداري، صدابرداري و پذيرائي

6

ساير اموري كه توسط مافوق محول مي‌گردد