آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

برنامه‌ها و اقدامات اجرایی

برنامه‌های الگوسازی و فرهنگ‌سازی

  • 1تدوين و اجرای برنامه های ترويجی برای معرفی و آموزش الگوی خانواده مطهر
  • 2انتخاب و معرفی سالانه نمونه ای از خانواده های مطهر با روش علمی
  • 3پيشنهاد بازانديشی در مباحث فقهی زنان مانند بلوغ، حضانت، طلاق، ديات و مسائل اجتماعی و اقتصادی خانواده
  • 4تدوين منشور ملی خانواده و کمک به تصويب آن
  • 5همکاری با رسانه های ملی به منظور رعايت اصول و موازين اخلاقی در جهت پاسداری از قداست خانواده
  • 6تهيه و تدوين طرح ”مصلح خانواده“ و طرح ”اخلاق اسلامی در خانواده“ جهت تعميق و توسعه اخلاق در خانواده ها