آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

می‌خواهم بیشتر بدانم >> شرح وظایف >> واحد دبیرخانه و دبیر هیئت اجرایی

شرح وظایف واحد دبیرخانه و دبیر هیئت اجرایی

1

انجام مكاتبات اداري و بايگاني اسناد و سوابق نامه ها

2

توزيع مجلات، كتب، بروشور، نوار، سي دي و ...

3

كمك در جهت برگزاري همايش ها و كلاس هاي آموزشي

4

ضبط جلسات هيئت اجرايي و تهيه صورتجلسه خلاصه مذاكرات و نگهداري آنها

5

پاسخگويي به مراجعاتي كه به دفتر موسسه مي شود و جمع بندي نيازهاي مراجعين و ارائه به رئيس دفتر

6

جمع بندي پيشنهادات وانتقاداتي كه توسط شركت كنندگان در جلسات بصورت مكتوب يا شفاهي داده مي شود و ارائه آن به رئيس دفتر

7

حفظ و نگهداري كليه مكاتبات، اموال و اسناد دفتر

8

ساير اموري كه توسط مافوق محول مي شود