آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

معرفی موسسه >> موسسه در یک نگاه >> هیئت مدیره

اسامی اعضا هیئت مدیره

1

آقای محمدحسين رضائي

2

آقای سيد حسن نواب كاشاني

3

آقای محمدعلي ذاكر