آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

بررسی و تجزیه و تحلیل

نقاط قوت

 • 1وجود افراد علاقه‌مند به خدمت گزاري در امور خير جذب حمايتهاي مادي و معنوي
 • 2دارا بودن دفتر و امكانات ارتباطي افزايش بهره‌وري
 • 3ثبت قانوني و رسمي موسسه استفاده از مزاياي قانوني ثبت رسمي
 • 4داشتن ارتباطات قوي اجتماعي جذب حمايتهاي مادي و معنوي
 • 5داشتن اعتماد مسئولين به موسسين خانواده مطهر جذب حمايتهاي مادي و معنوي
 • 6در اختيار بودن روحانيون و اساتيد دانشگاهي مرتبط با امور خانواده جذب حمايتهاي مادي و معنوي و استفاده از اين افراد در تدوين الگوي جامع خانواده‌هاي موفق با توجه به تخصص آنها
 • 7علاقه به مديريت علمي در موسسه استقرار ابزارهاي نوين مديريت
 • 8وب سايت قوي و پويا توسعه مراجعه مخاطبين به سايت
 • 9آرشيو كتاب جامع در رابطه با خانواده استفاده جهت تدوين الگو
 • 10وجود امكانات مالي براي تداوم فعاليت موسسه هدايت امكانات مالي به سمت تدوين مدل الگو
 • 11وجود افراد با تجربه در بين موسسين، هيئت مديره و افراد مرتبط با موسسه جذب حمايتهاي مادي و معنوي و استفاده از اين افراد در تدوين الگوي جامع خانواده‌هاي موفق با توجه به تخصص آنها
 • 12در اختيار داشتن سالن اجتماعات براي گردهم‌آيي‌ها استفاده سالن جهت اشاعه مدل و برگزاري مراسم
 • 13وجود مديريت اجرايي تمام وقت مسلط به راهبري موسسه استقرار ابزارهاي نوين مديريت
 • 14شناخت و توان بكار گيري نيروهاي علاقه‌مند جذب حمايتهاي مادي و معنوي
 • 15داشتن اعتماد و اعتبار اعضاي هيئت امنا براي تنظيم قرارداد‌هاي همكاري با نهادهاي دولتي جذب حمايتهاي مادي و معنوي
 • 16ارتباط نزديك و همسو با برخي موسسات غير دولتي جذب حمايتهاي مادي و معنوي