آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

برنامه‌ها و اقدامات اجرایی

برنامه‌های آگاه‌سازی

 • 1طراحی، توليد و توزيع سی دی های آموزشی (مولتی مديا) با موضوعات مرتبط با خانواده
 • 2کمک به تدوين محتواهای دروسی متناسب با الگوی خانواده مطهر در دوره های آموزشی رسمی
 • 3کمک به تدوين برنامه های آگاهسازی از طريق رسانه های شنيداری، ديداری، مطبوعات و مجازی
 • 4تدوين برنامه های آگاهسازی در زمينه نقشهای مادری و پدری در خانواده برای زوجين
 • 5پيگيری و کمک در فرآيند تدوين محتوای رشته های آموزشی و پژوهشی مراکز علمی دانشگاهی در حوزه مطالعات خانواده
 • 6کمک به تاسيس شبکه های راديو و تلويزيونی خانواده
 • 7طراحی، توليد و توزيع سی دی های آموزشی در زمينه های دينی و اخلاقی، خانوادگی، ورزشی، مهارتهای زندگی و ...
 • 8اجرای برنامه های آموزشی ويژه سياستگذاران و مجريان در برنامه های رشد خانواده
 • 9کمک به ايجاد و راه اندازی سايت های اطلاع رسانی در حوزه خانواده
 • 10توليد نرم افزارهای آموزشی برای زوجين جوان
 • 11کمک به تعليم و آموزش شيوه های خشونت زدايی از خانواده
 • 12چاپ و انتشار نشريات در خصوص معرفی الگوی خانواده مطهر