آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

معرفی موسسه >> موسسه در یک نگاه >> همکاران افتخاری

همکاران افتخاری

1

حجت‌الاسلام والمسلمين راشد يزدي

2

حجت‌الاسلام والمسلمين كامرانيان

3

حجت‌الاسلام والمسلمين امرودی

4

جناب حاج آقا رضايی

5

جناب آقاي دكتر فرض‌پور

6

سركار خانم احمدی

7

سركار خانم دكتر شجاعی

8

جناب آقاي دكتر باقريان

9

جناب آقاي دكتر نوريان

10

جناب آقاي دكتر رضایی

11

جناب حاج آقا ديانی

12

جناب آقاي مهندس نواب كاشاني

13

سركار خانم طاهريان

14

سركار خانم تندگويان

15

جناب آقاي مهندس ذاكر

16

جناب آقاي دكتر صالحيان

17

جناب آقاي دكتر حاجيان

18

جناب آقاي دكتر حميديان

19

جناب آقای حاج محسن رفيقدوست

20

جناب آقاي مجتبي رضايي

21

جناب آقای سيد عباس موسوی

22

جناب آقای مالاميری

23

جناب آقای نويد

24

جناب آقای دكتر بهشتي‌پور

25

جناب آقای دكتر نياورانی

26

سركار خانم امين آقايی

27

سركار خانم دكتر رهبر

28

سركار خانم دكتر بوشهری

29

حجت الاسلام والمسلمين بهشتي

30

جناب آقاي دكتر موسي پناه

31

جناب آقای مهندس عراقی

32

جناب آقای مهندس ذاكر

33

جناب آقای مهندس مسكوب

34

جناب آقای مهندس طالبی

35

جناب آقای دكتر حميديان

36

جناب آقای دكتر حكيم عطار

37

جناب آقای دكتر اميری