آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

می‌خواهم بیشتر بدانم >> شرح وظایف >> واحد نظارت و ارزشیابی

شرح وظایف واحد نظارت و ارزشیابی

1

تهيه فرم هاي ارزيابي عملكرد براي كلاسهاي آموزشي و برنامه هاي اجرائي دفتر و جمع بندي و تجزيه و تحليل و گزارش آن به رئيس دفتر

2

همكاري و همراهي با معاونت هاي ديگر در جهت بهتر اداره شدن كارها

3

كمك در جهت برگزاري همايش ها و كلاسهاي آموزشي

4

ساير امور كه توسط مافوق محول مي شود