آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

بررسی و تجزیه و تحلیل

فرصت‌ها

 • 1فقدان نهادي براي تامين جامع نياز‌هاي خانواده در کشور تدوين مدل جامع خانواده موفق
 • 2وجود وزارت خانواده در پاره‌اي از کشورها مطالعه تطبيقي در زمينه الگوسازي
 • 3نياز جوانان به آموزش و خرد لازم براي تشكيل زندگي با دوام تدوين مدل جامع خانواده موفق
 • 4نياز به تشكيلاتي براي آموزش و ارائه مشاوره به خانواده‌ها براي ارتقاي كيفيت زندگي در مقاطع مختلف تدوين مدل جامع خانواده موفق
 • 5وجود افراد و گروه‌هايي علاقه‌مند همكار ي در جامعه براي تامين نياز‌هاي خانواده استفاده از اين افراد براي تدوين مدل جامع خانواده موفق،ترويج، ارزيابي و اخذ حمايتهاي مادي و معنوي
 • 6حمايت دولت از انجمن‌هاي مردم نهاد اخذ حمايتهاي مادي و معنوي دولتي
 • 7كمك به كاهش آسيب‌هاي اجتماعي از طريق كاهش مسائل مرتبط با خانواده شناسايي انواع آسيب‌هاي اجتماعي
 • 8توصيه‌هاي مكرر اسلام در خصوص صله رحم و استحكام خانواده شناسايي تعاليم اسلام مرتبط با نيازهاي مدل جامع خانواده موفق و بهره‌گيري از آن در تدوين مدل جامع خانواده موفق
 • 9اهميت خانواده در فرهنگ دینی بهره‌گيري از فرهنگ ديني درراستاي تدوين مدل جامع خانواده موفق
 • 10اجر و ثواب و منافع روانشناختي در كمك به خانواده جذب حمايتهاي مادي و معنوي
 • 11امكانات تكنولوژيكي(IT) براي دسترسي به خانواده استفاده از فناوري اطلاعات جهت تدوين، ترويج و ارزيابي مدل جامع خانواده موفق
 • 12تاثيرات خانواده در توسعه اقتصادي كشور لحاظ كردن كسب و كار خانوادگي در مدل جامع خانواده موفق
 • 13كاهش سطح اعتياد در كشور از طريق كمك به بنياد خانواده
 • 14وجود نياز، انگيزه‌ها و نگراني فراوان در خانواده‌ها براي حل مشكلاتشان افزايش سطح احساس خوشبختي در جامعه
 • 15امكان افزايش نشاط ملي از طريق تقويت خانواده افزايش سطح نشاط ملي در جامعه
 • 16امكان توسعه كسب و كار خانوادگي براي كاهش بيكاري
 • 17وجود مصلحين و ريش‌ سفيدان در خاندان‌ها شناسايي و بهره‌گيري از مصلحين فاميلي در سمن خانواده مطهر
 • 18افزايش سطح سواد خانواده‌ها و خصوصا خانم‌ها استفاده از تحصيلات خانواده‌ها براي پياده‌سازي مدل جامع خانواده موفق
 • 19وجود رسانه‌ها و امكانات آموزش عمومي براي اطلاع رساني به خانواده‌ها استفاده از رسانه‌ها و امكانات آموزش عمومي تدوين مدل جامع خانواده موفق
 • 20وجود منابع و مراكز آموزشي و پژوهشي و پايان ‌نامه‌هاي دانشجويي در كشور و جهان استفاده از منابع و مراكز آموزشي و پژوهشي و پايان ‌نامه‌هاي دانشجويي در كشور و جهان در جهت تدوين و ارزيابي مدل جامع خانواده موفق
 • 21وجود الگو‌هاي موفق در كشور و جهان مطالعه تطبيقي در زمينه الگوسازي
 • 22وجود صاحب‌نظران و مشاوران مسائل خانواده در كشور استفاده از اين افراد براي تدوين مدل جامع خانواده موفق،ترويج، ارزيابي و اخذ حمايتهاي مادي و معنوي
 • 23امكان معرفي، ارتباط و هم افزايي نهاد‌ها و امكانات مشابه اختصاصي براي خانواده استفاده از اين نهادها براي تدوين مدل جامع خانواده موفق،ترويج، ارزيابي و اخذ حمايتهاي مادي و معنوي
 • 24امكان بهره‌گيري از پايگاه مساجد و نفوذ اسلام و عالمان ديني براي آموزش و اطلاع رساني براي حل مسائل خانواده استفاده از اين نهادها براي تدوين مدل جامع خانواده موفق،ترويج، ارزيابي و اخذ حمايتهاي مادي و معنوي
 • 25امكان توسعه مباني ديني از طريق تقويت خانواده شناسايي تعاليم اسلام مرتبط با نيازهاي مدل جامع خانواده موفق و بهره‌گيري از آن در تدوين مدل جامع خانواده موفق
 • 26وجود فرهنگ معنويت گرا در جامعه ايراني
 • 27امكان جذب كمك‌هاي مادي و معنوي دولتي و مردمي براي ارتقاي نهاد خانواده جذب حمايتهاي مادي و معنوي
 • 28كاهش ارتباطات و افزايش تنش‌هاي درون خانوادگي تدوين مدل جامع خانواده موفق
 • 29امكان برقراري ارتباط با قوه‌ قضاييه، مقننه و مجريه و رسانه‌ها استفاده از اين نهادها براي تدوين مدل جامع خانواده موفق،ترويج، ارزيابي و اخذ حمايتهاي مادي و معنوي
 • 30امكان استفاده از اوقات تلف شده در ترافيك، تعطيلات، قطار و... فرهنگ سازي در راستاي مدل جامع خانواده موفق
 • 31جوان بودن جمعيت كشور و امكان توسعه تشكيل خانواده تدوين مدل جامع خانواده موفق
 • 32پيروي جوانان از مد و تشخص استفاده ازرويكرد مد در ترويج مدل جامع خانواده موفق
 • 33امكان تاسيس موسساتي انتفاعي كه در بخش آموزش و ترويج مدل بتوانند فعاليت درآمدزا انجام بدهند ايجاد موسساتي انتفاعي كه در بخش آموزش و ترويج مدل بتوانند فعاليت درآمدزا انجام بدهند