آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

image

تعریف خانواده مطهر

يك سازمان اجتماعي است كه سازندگي و تحكيم آن نهاد منوط به استقرار مودت، رحمت و سكينه در اركان آن مي باشد