آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

برنامه‌ها و اقدامات اجرایی

برنامه‌های حساس‌سازی

  • 1کمک به انجام دوسالانه پيمايش ملی ارزشها و نگرشهای خانواده در ايران
  • 2تدوين و اجرای ميزگردهای راديو و تلويزيونی برای ترويج الگوی خانواده مطهر
  • 3اجرای سمينارها و کارگاههای آموزشی خاص و ويژه برای مديران و کارشناسان در مورد معرفی الگوی خانواده مطهر