آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

image

مقدمه

از نظر اسلام، خانواده، كانون تربيت و مهد مودت و رحمت مي باشد و سعادت و شقاوت جامعه انساني، منوط به صلاح و فساد آن است.

هدف از تشكيل خانواده، تأمين نيازهاي مادي و معنوي انسان از جمله دستيابي به سكون و آرامش است. دستيابي به اين اهداف والا، نيازمند توجه جدي به خانواده مي باشد

در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران عليرغم تأكيد فراوان بر تشكيل و پايداري نهاد خانواده، در عمل، زمينه تحكيم و تقويت مناسب آن فراهم نشده است.

متولي مشخصي در زمينه خانواده وجود ندارد.
بسياري از مسئوليت‌هاي خانواده، به دولت انتقال پيدا كرده است.

حضور فعال، منسجم و برنامه ريزي شده در رسيدگي به امور خانواده‌ و تلاش در جهت احياي نقش و مسئوليت هاي واقعي خانواده ضرورتي اجتناب ناپذير است.

"مؤسسة خانوادة مطهر”، يكي از نهادهاي غيردولتي فعال در جهت تحكيم نهاد خانواده مبتني بر ارزشهاي اسلامي، فرهنگ قرآني و سنت رسول اكرم (ص) مي باشد.